Piątek, 12 października

Bł. Jana Beyzyma, kapłana

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Jak gwiazda poranna jaśnieje
Wspomnienie człowieka świętego,
Któregoś uczynił, o Chryste,
Filarem Twojego Kościoła.

Gdy poszedł za Tobą z radością
I wszystko opuścił dla Ciebie,
Nazwałeś go nowym imieniem
Wyrytym na białym kamyku.

Odziałeś go szatą zbawienia
Za wierność pierwotnej miłości
I dałeś spożywać owoce
Rosnące na drzewie żywota.

Przez niego wskazałeś nam drogę
Wiodącą do Twego królestwa
I grzesznych natchnąłeś nadzieją,
Że Ty się zmiłujesz nad nimi.

Psalm 21 2­8.14

Chrystus otrzymał życie, by zmartwychwstał, i długie dni na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz). 

Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.

Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.

Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.

Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.

Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.

Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.

Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Rz 12, 1-­2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

Kantyk Zachariasza Łk 1, 68-79

Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz grzechu, Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.

R/M Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.

Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości, Panie Jezu, obdarz nas świętością. R/

Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata, Panie Jezu, bądź naszą światłością. R/

Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć, Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie i braciom. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy za przykładem błogosławionego Jana pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.