Kościół chwalebny

Święci, którzy słynęli z cudów

Św. Mikołaj

Biskup († ok. 346) Wspomnienie 6 grudnia

Urodził się ok. 270 r. Od młodości wyróżniał się szczególną wrażliwością na potrzeby bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie podzielił się swoim znacznym majątkiem z ubogimi. Jako biskup Miry (obecnie Demre w południowej Turcji) słynął nie tylko z pobożności, ale także z wrażliwości na potrzeby wiernych. Kiedy usłyszał, że zubożały ojciec, nie mogąc zapewnić trzem córkom zamążpójścia, planuje oddać je oddać do domu publicznego, by zarobiły na posag - podrzucił przez okno trzy bryły złota po jednej dla każdej z dziewcząt. Według innej legendy wskrzesił trzech młodych chłopców, którzy zostali zamordowani przez właściciela hotelu i ukryci w beczce z solą. Udało mu się także skłonić kilku złodziei do oddania łupów i nawrócenia, stąd jest czczony jako patron nawracających się rabusiów – nie pomaga im w kradzieży, a w zmianie życia. Inny z cudów św. Mikołaja to uciszenie rozszalałej burzy podczas podróży statkiem do Ziemi Świętej, dlatego jest czczony jako wspomożyciel marynarzy i ludzi morza. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg ubogim uczniom. Święty Mikołaj jest związany z Bożym Narodzeniem z powodu legendy, że miał zwyczaj podrzucania w sekrecie prezentów dzieciom. W dzisiejszym dniu każdy może naśladować szczodrość świętego przez obdarowanie najbliższych słodkim upominkiem.

Św. Mikołaju, ucz mnie
szczodrości w zaradzaniu potrzebom bliźnich.