Kościół chwalebny

Orędownicy ludzi pracy i bezrobotnych

Św. Piotr Poveda Castroverde

Założyciel i męczennik († 1936) Wspomnienie 28 lipca

Piotr urodził się w głęboko katolickiej rodzinie w Linares, w Hiszpanii. W wieku 15 lat wstąpił do miejscowego seminarium. Po święceniach i uzyskaniu licencjatu z teologii Piotr został posłany do bardzo ubogiej ludności mieszkającej w jaskiniach na peryferiach Guadix. W krótkim czasie założył dwie szkoły dla dzieci oraz szkołę zawodową dla dorosłych. Następnie Piotr został przeniesiony do sanktuarium maryjnego w Covadonga, w górach Asturii. W tym odizolowanym miejscu zaczął się zmagać z problemem sekularyzacji publicznego systemu szkolnego. W 1911 roku otworzył Akademię św. Teresy z Avili dla studentów; był także założycielem Instytutu Terezjańskiego (stowarzyszenie świeckich katolików), działającego na rzecz zawodowego i duchowego rozwoju nauczycieli. Formowanie nauczycieli i rozwijanie pedagogiki przez osobiste kierownictwo i liczne pisma stało się sercem pracy Piotra; zakładał także szkoły i warsztaty dla ludzi z marginesu społecznego, walczył z analfabetyzmem i biedą. „Modlitwa – napisał – jest jedyną siłą dostępną w Dziele Terezjańskim”. Wkrótce po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii Piotr został aresztowany przez siły zmierzające do fizycznej likwidacji Kościoła. Wobec prześladowców spokojnie stwierdził, że jest kapłanem Chrystusa. Dzień później znaleziono go martwego z dziurą od pocisku w szkaplerzu.

Św. Piotrze Poveda Castroverde,
dopomóż mi, by modlitwa była moją jedyną siłą.