Kościół chwalebny

Święci od dusz czyśćcowych

Św. Franciszka Rzymianka

Wyznawczyni († 1440) Wspomnienie 9 marca

Święta Franciszka była żoną i matką, ale udało jej się godzić intensywne życie domowe z równie bogatym życiem duchowym. Bóg udzielił jest tej łaski, że widziała towarzyszącego jej Anioła Stróża, ale też obdarzył ją darem wizji, dzięki któremu widziała piekło, czyściec i raj.

Ogień płonący w czyśćcu opisywała jako jasne i czerwone płomienie. Miejsce, gdzie odbywają pokutę dusze, było podzielone na trzy pomieszczenia, a te jeszcze na poszczególne oddziały. Każda dusza cierpiała zgodnie z rodzajem, ciężarem, przyczynami i skutkami popełnionych grzechów. Po jednej stronie każdego z pokutujących Franciszka widziała diabła, a po drugiej – Anioła Stróża tej osoby. Ten ostatni przyjmował i przekazywał Bogu wszelkie modlitwy i umartwienia ofiarowane w intencji danego zmarłego. Jeśli modlitwy były zanoszone w intencji kogoś, kto już opuścił czyściec, część z nich była rozdawana pomiędzy inne pokutujące dusze, a część przynosiła łaski temu, kto się modlił. Jeśli zmarły, w intencji którego się modlono, był w piekle, modlitwy te przynosiły korzyść jedynie osobie modlącej się.

Święta Franciszko,
pomóż nam gorliwie wspierać
pokutujących
w czyśćcu!