Medytacja dnia

Świątynia Jego ciała

Nasz Pan dowodził, że jest tym jedynym, który przyszedł na świat umrzeć. Krzyż nie był czymś, co pojawiło się pod koniec Jego życia; było to coś, co wisiało nad Nim od początku. Powiedział im: „Zburzcie”, a oni odpowiedzieli Mu: „Ukrzyżuj!” Żadna inna świątynia nie została poddana bardziej systematycznemu zniszczeniu niż Jego ciało. Kopuła Świątyni – Jego głowa – została ukoronowana cierniami; jej podstawy – Jego święte stopy – przebite gwoździami; transepty – Jego dłonie – wyciągnięte w formie krzyża; Miejsce Najświętsze – Jego serce – przebite włócznią. 

Szatan kusił Go do pozornej ofiary, prosząc Go o to, by rzucił się ze szczytu świątyni. Nasz Pan odrzucił tę spektakularną formę ofiary. Ale kiedy ci, którzy zanieczyścili dom Jego Ojca, poprosili Go o znak, zaproponował im znak innego rodzaju, znak swojej ofiary na krzyżu. Szatan prosił Go, by rzucił się w dół; teraz nasz Pan mówił, że istotnie zostanie zrzucony w hańbę śmierci. Jego ofiara jednak nie będzie jakimś bezsensownym ekshibicjonizmem, ale aktem odkupieńczego samoupokorzenia się. Szatan proponował, by wystawił swoją świątynię na możliwą ruinę dla przyciągnięcia uwagi, dla pokazu; ale nasz Pan wystawił świątynię swojego ciała na pewną ruinę przez wzgląd na zbawienie i pokutę. W Kanie powiedział, że idzie ku swojej „godzinie”, w świątyni powiedział, że godzina krzyża doprowadzi do Jego zmartwychwstania. Jego życie publiczne będzie realizacją wzoru wpisanego w te proroctwa. 

Sługa Boży abp Fulton J. Sheen

Abp Fulton J. Sheen, († 1979) duchowny amerykański, prowadził w latach 50. i 60. XX w. cykl programów telewizyjnych pt. Life is Worth Living, bijących rekordy popularności. („Życie Jezusa Chrystusa”, Wydawnictwo AA, Kraków 2018).