Poniedziałek, 11 lutego

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

O Pani wielce chwalebna,
Od gwiazd na niebie wznioślejsza,
Własnego Stwórcę
i Syna
Karmiłaś piersią matczyną.

Przez Ewę dobro stracone
Przywracasz, rodząc Jezusa,
I grzesznym, godnym litości,
Wskazujesz drogę do raju.

O Bramo Króla wszechświata,
Promieniejąca jasnością,
Niech życie dane przez Ciebie
Z weselem wielbią zbawieni.

Niech Ojca z Duchem Najświętszym
I Twoim Synem, Dziewico,
Wysławia wszystko na wieki,
Gdyż On przyodział Cię łaską.

Psalm 24

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz).

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały
i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie
w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!

„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny
i potężny, *
Pan potężny
w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!

„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Iz 61,10

Ogromnie weselę się Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.

Kantyk Zachariasza

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Łk 1,68-79

Niepokalana Dziewico, Maryjo, najjaśniejsza Jutrzenko zbawienia, z Ciebie narodził się Jezus Chrystus, Słońce sprawiedliwości, ogarniające nas z wysoka blaskiem swojego światła.

Prośby

Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie niepokalaną Maryję jako mieszkanie, wybaw nas od zepsucia grzechu.

R/M Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża, przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź nas do wiecznej radości. R/

Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu, dałeś Janowi Maryję za Matkę, daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano Jej dzieci. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.