Kościół chwalebny

Patron dnia

Św. Izydor Oracz

Człowiek świecki († 1130) Wspomnienie 15 maja

Św. Izydor Oracz jest patronem rolników. Najczęściej maluje się go jako młodego wieśniaka, z różańcem lub kłosem zboża w dłoni, modlącego się pod krzyżem lub przy przydrożnej kapliczce, podczas gdy anioł orze za niego pole parą wołów. Takie przedstawienie wiąże się z jedną z wielu opowieści o Izydorze, któremu Pan w pracy błogosławił. Kiedyś zdarzyło się, że zawistni ludzie oskarżyli go przed gospodarzem o to, że zaniedbuje swoje obowiązki, bo za wiele modli się.

Juan de Vargas, u którego pracował Izydor, nie rozumiał przedstawionych zarzutów; powierzone dotąd prace były bowiem zawsze na czas dobrze wykonane. Postanowił więc sam zbadać sprawę. Gdy potajemnie udał się na pole, zobaczył Izydora zatopionego w modlitwie i postać w białej szacie, która za niego orała ziemię. Innym razem ujrzał dwóch mężów, którzy pracowali obok Izydora, prowadząc swoje pługi. Izydor zapytany przez Juana de Vargasa o te niezwykłe osoby, miał powiedzieć: „Codziennie w modlitwie prosiłem Boga, aby mi w pracy błogosławił i pomagać raczył, więc sądzę, że są to aniołowie, których mi w tym celu zsyła”. Widząc to wszystko, gospodarz docenił pobożnego Izydora i uczynił go zarządcą swoich dóbr.

Powyższą legendę i żywot zapisał około 1275 roku diakon Juan z Saragossy.

Święty Izydorze Oraczu,
ucz nas łączyć modlitwę
z pracą.