Kościół chwalebny

Patron dnia

Św. Bruno z Kwerfurtu

Biskup, męczennik († 1009) Wspomnienie 12 lipca

Urodził się w rodzinie niemieckiego grafa na zamku w Kwerfurcie. Kształcił się w Magdeburgu, następnie dostał się na dwór cesarza Ottona III w Akwizgranie. Gdy przebywał w Rzymie zrezygnował z dworskiej kariery i wstąpił do zakonu benedyktynów otrzymując imię Bonifacy. Przez pewien czas pod wpływem swego mistrza św. Romualda, opata, przebywał w pustelni pod Rawenną. Następnie zapewne także pod jego wpływem postanowił wziąć udział w wyprawie misyjnej. Zimą 1002 r. powrócił do Niemiec na dwór cesarza Henryka II i w roku 1004 został wyświęcony na biskupa. Celem jego działalności stały się Węgry, później plemiona Pieczyngów nad Dnieprem. W końcu trafił na dwór króla Bolesława Chrobrego.

Będąc w Polsce uwiecznił w swoich dziełach misjonarzy-męczenników; napisał „Żywot św. Wojciecha” i „Żywot Pięciu Braci Polskich” (Jana i Benedykta z Italii, których Bruno osobiście znał, oraz Polaków Mateusza, Krystyna i Izaaka, którzy ponieśli śmierć męczeńską w roku 1003). Nie wiedział, że jego przeznaczeniem jest podzielić los poprzedników: poniósł śmierć męczeńską wraz z osiemnastoma towarzyszami w marcu 1009 r. podczas misji wśród Jaćwingów (prawdopodobnie na terenie Suwalszczyzny).

Wszechmogący Boże,
niech pamięć
o ofierze św. Brunona
przynagla nas do gorliwego trwania przy Chrystusie.