Medytacja dnia

Przebiegła gołębica

Pewien znajomy obejmował akurat ważną funkcję, której sprawowanie z pewnością nie jest łatwe. Podlegał bowiem licznym naciskom zewnętrznym, które jakoś trzeba wziąć pod uwagę w piastowaniu urzędu, ale którym nie można ulec, jeśli chce się zachować zwykłą ludzką przyzwoitość. Utrzymanie w takiej sytuacji własnej podmiotowości i zachowanie czystego moralnie konta to trudna sztuka. Składając mu życzenia, odwołałem się do słów z dzisiejszej Ewangelii: „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”. Życzyłem, aby – działając z przebiegłością węża – zachował niewinność gołębicy.

W tych słowach Jezus kolejny raz wykazuje się głębokim życiowym realizmem. Nie głosi moralnego pięknoduchostwa – wszak pochwala chytrego węża. Rzecz jasna, tym bardziej nie głosi makiawelizmu – roztropność węża wyraźnie musi tu uznać prymat nieskazitelności gołębia. Na nic najprzebieglejsza chytrość, jeśli człowiek się moralnie „zakiwa”…

Połączenie cech węża i gołębicy przydaje się każdemu. Nie trzeba sprawować funkcji ze „świecznika”, by stawać przed podobnymi dylematami. Ale żeby było jeszcze trudniej: nie da się nauczyć bycia „przebiegłą gołębicą” tylko na wykładach. Wymaga to praktyki, często niestety bolesnej, bo z błędami. Przecież te trudne sytuacje to nie są pytania z jedną tylko prawidłową odpowiedzią (czego najlepszym dowodem jest fakt, iż ów znajomy w moim przekonaniu niewinności gołębia utrzymać nie zdołał – on sam zaś uważa inaczej).

Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski – publicysta i działacz katolicki, z wykształcenia socjolog i teolog, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, autor książek o duchowości chrześcijańskiej. Mąż, ojciec, teść i dziadek. Dwukrotnie był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie.