Msza święta

Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Księga Wyjścia mówi nam dziś o zdradzie i sprzeniewierzeniu się Bogu: „Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem”. Droga w kierunku zła jest nieraz bardzo krótka, natomiast podniesienie się z upadku wymaga trudu i dłuższego wysiłku. Wielki Post to czas rozeznania: jaką drogą podążam?

Antyfona na wejście Ps 105,3-4

Niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza.

Kolekta

Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw,
niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę
i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków,
wiernie zachowują Twoje przykazania, aby
z czystym sercem mogli obchodzić Święta Wielkanocne.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie
z Księgi Wyjścia Wj 32,7-14

Pan rzekł do Mojżesza: „Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: «Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej»”. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: „Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego, Pana, i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: «W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi». Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: «Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki»”. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
Oto słowo Boże.

Psalm 106

R/ Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.

U stóp Horebu zrobili cielca
i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
I zamienili swą chwałę
na podobiznę cielca jedzącego siano.
R/

Zapomnieli Boga, który ich ocalił,
który wielkich rzeczy dokonał
w Egipcie,
rzeczy przedziwnych
w krainie Chama,
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
R/

Postanowił ich zatem wytracić,
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec;
on wstawił się do Niego,
aby odwrócił swój gniew, by ich nie niszczył.
R/

Chwała Tobie, Królu wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu wieków.

Słowa Ewangelii
według św. Jana
J 5,31-47

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także słowa Jego, trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie uwierzyli. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli?”
Oto słowo Pańskie.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, Ty znasz naszą słabość,
spraw, niech Ofiara, którą składamy,
oczyści nas od wszelkiego zła
i zawsze broni.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię Jr 31,33

Umieszczę swe prawo w głębi ich wnętrza i wypiszę na ich sercu. Będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem.

Modlitwa po Komunii

Miłosierny Boże, niech Sakrament, który przyjęliśmy, oczyści nas i uwolni od wszelkich grzechów,
jakie obciążają nasze sumienia,
abyśmy mogli się radować pełnią Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego.