Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.

Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.

Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy
w Trójcy Go wysławiamy.

Psalm 1441-11

Ręce Chrystusa zaprawione są do walki, gdyż On zwyciężył świat; powiedział bowiem: „Jam zwyciężył świat” (św. Hilary).

Błogosławiony Pan, Opoka moja, †
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.

On mocą i warownią moją, *
osłoną moją
i moim wybawcą,

Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.

Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
czym syn człowieczy, że Ty
o nim myślisz?

Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.

Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
gór dotknij, aby zadymiły.

Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.

Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
wybaw mnie
z wód ogromnych.

Uwolnij z rąk cudzoziemców, †
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Jk 4,7-8.10

Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że posłał Mnie mój Ojciec.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Panie, Ty jesteś źródłem i dawcą wszelkiej świętości, przez tajemnicę Eucharystii coraz ściślej zespalaj z Chrystusem biskupów, prezbiterów i diakonów; niechaj rozbudzą w sobie łaskę, którą przez włożenie rąk otrzymali od Ciebie.

R/M Napełniaj życiem swój lud odkupiony.

Panie, naucz wiernych godnie i czynnie przystępować do stołu Bożego słowa i Ciała Chrystusowego,
aby zachowywali
w życiu i postępowaniu to, co otrzymali przez wiarę i sakramenty. R/

Daj, Panie, abyśmy cenili godność każdego człowieka, odkupionego krwią Twojego Syna, i szanowali
wolność sumienia naszych braci.
R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić Święta Wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona ku czci Matki Bożej Bolesnej
na Wielki Post

Przygniotło mnie cierpienie
i twarz moja napuchła od płaczu,
a powieki moje pociemniały.

tłum. o. Leon Nieścior OMI

Albo:

Ave, Regina cælorum,

Ave, Domina Angelorum,

Salve, Radix, salve, Porta,

Ex qua mundo lux est orta.

Gaude Virgo gloriosa,

Super omnes speciosa,

Vale, o valde decora,

Et pro nobis Christum exora.

V/ Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

R/ Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Witaj, niebios Królowo,

Witaj, Pani aniołów,

Witaj, Różdżko, witaj Bramo,

Jasność zrodziłaś światu.

Ciesz się, Panno chwalebna,

Ponad wszystkie piękniejsza,

Witaj, o Najśliczniejsza,

Proś Chrystusa za nami.

V/ Dozwól mi chwalić Cię, o Pani święta.
R/ Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Antyfonę odmawia się od Oczyszczenia NMP do Wielkiego Czwartku

Albo:

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

V/ Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R/ Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(str. 23 lub 24)