Kościół chwalebny

Święci przyjaciele

Wstęp do cyklu

Przyjaźń, tak jak miłość, jest jednym z duchowych darów, które wzbogacają nasze życie. Wszyscy, którzy mają wiernych przyjaciół, wiedzą, jak wiele można im zawdzięczać, szczególnie w czasie kłopotów, choroby czy cierpienia. „Przyjaźń to jedna dusza w dwóch ciałach” – powie Arystoteles. W sierpniowym cyklu przedstawiamy kilkanaście sylwetek wielkich duchowych przyjaciół, którzy pomagali sobie wzajemnie na drodze do świętości. Czasem są to relacje mistrz duchowy – uczeń, czasem między rówieśnikami, zawsze jednak obie strony są obdarowane. Jak przypomniał papież Franciszek, ważna i konieczna dla człowieka jest również przyjaźń z Jezusem: „Przyjaźń z Panem to dar. Otrzymaliśmy go jako nasze przeznaczenie. Takie jest nasze powołanie: żyć jak przyjaciele Pana. Jest to ten sam dar, który otrzymali też apostołowie, choć z większą mocą. Wszyscy chrześcijanie otrzymali ten dar: dostęp do Serca Jezusa, do przyjaźni z Nim. (…) Jest to dar, który Pan zachowuje na zawsze. On jest wierny temu darowi” (katecheza z 14.05.2018 r.).

Na zakończenie zacytujmy jeszcze wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży – św. Jana Bosko: „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość”. Pielęgnujmy przyjaźń i nie zaniedbujmy naszych przyjaciół – miejmy dla nich czas!

Boże Wszechmogący,
pomóż nam dochować wierności
w przyjaźni.