Sobota, 1 sierpnia

Św. Alfonsa Marii Liguoriego,

biskupa i Doktora Kościoła

Modlitwa poranna

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele
i szczęście
W królestwie Bożym.

Stał się on mistrzem dla ludu wiernego
Przez własne życie
i przykład świętości;
Czysty
i prawy, we wszystkim się starał
Podobać Panu.

Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła
z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.

Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała
i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata.

Psalm 15

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego (Hbr 12,22). 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu,

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom,

Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Hbr 13,7-9a

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom.

Kantyk Zachariasza (okładka str. B)

To nie wy przemawiacie, lecz Duch Ojca waszego, który przez was mówi.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość, obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.

R/MOtaczaj opieką swój lud, o Panie.

Chryste, Ty przez swoje sługi
pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
R/

Chryste, Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię, spraw, abyśmy
przez naszych pasterzy stale wzrastali
w świętości. R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.