Kościół chwalebny

Święci katecheci

Św. Ludmiła

Wyznawczyni († 921) Wspomnienie 16 września

Św. Ludmiła, zwana też Ludmiłą Czeską, była prawdopodobnie serbską księżniczką, którą wydano za księcia Borzywoja. Przyjęła chrzest jeszcze przed ślubem, a oboje zawdzięczali poznanie Chrystusa św. Metodemu i przyjęli ten sakrament na Morawach. Urodziła mężowi dwóch synów, którzy niestety szybko umierali, kiedy tylko obejmowali władzę w Czechach.

Była wychowawczynią swoich wnuków, z których starszy, Wacław, został męczennikiem i jest wyniesiony na ołtarze. Właśnie jako prawna opiekunka chłopców przez kilka miesięcy była regentką. Przeciw niej zwróciła się wtedy jej synowa, poganka Dragomira. Ludmiła wspierała chrześcijaństwo i zależało jej na podtrzymaniu związków z chrześcijańską Bawarią. Synowej marzyło się niezależne pogańskie państwo, a przede wszystkim wychowanie dzieci w jej religii.

Konfliktu nie dało się załagodzić, Ludmiła zdecydowała się więc na rezygnację z regencji i wycofanie z dworskiego życia. Wyjechała do Tetina. To jednak nie wystarczyło Dragomirze i nakazała swoim drużynnikom, żeby zamordowali jej teściową. Została ona uduszona 15 września 921 r. Pozostawiła po sobie jednak głęboko religijnego wnuka, w którego duchową formację bardzo się angażowała – św. Wacława.

Jest patronką wychowawców.

Święta Ludmiło,
naucz nas mądrze wychowywać nasze dzieci!