Modlitwa wieczorna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi… Amen. Alleluja.

Hymn

Pełni zapału śpiewajmy z radością
O męczenników zasługach i czynach,
Bo samo serce przynagla, by sławić
Niezłomnych
w boju zwycięzców.

Świat ich ze wzgardą odrzucił od siebie,
Choć sam był chwastem bezpłodnym
i suchym;
Także
i oni wzgardzili nim mężnie,
Za Tobą idąc,
o Chryste!

Kiedy dla Ciebie znosili udręki,
Nie było słychać szemrania ni skargi;
Z sercem odważnym i myślą spokojną
Cierpliwie mękę przyjęli.

Jakże wysłowić wspaniałą nagrodę
Przygotowaną przez Ciebie dla świętych?
Krew ich przelana jaśnieje purpurą,
Na czołach wieniec laurowy!

Psalm 1161-9

Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14,22).

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.

Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach
i udręka.

Ale wezwałem imienia Pana: *
„Panie, ratuj moje życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem
w niedoli, a On mnie wybawił.

Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.

Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 P 4,13-14

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

Kantyk Maryi (okładka str. A)

Ofiara męczenników Chrystusa otacza blaskiem Kościół święty.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofiarował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:

R/MChryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca
nas umiłowałeś; Ty jesteś źródłem
i wzorem
wszelkiego męczeństwa:
R/

Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników pokutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego: R/

Własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, za ich wstawiennictwem umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Antyfona na święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, 

8 września

Z radością świętujmy Narodziny
Najświętszej Maryi Panny,
aby wstawiała się za nami do Pana Jezusa Chrystusa.

tłum. o. Leon Nieścior OMI

Albo:

Regina Caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.

V/ Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.

R/ Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.

V/ Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
R/ Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

(str. 23)